U petak, 14. kolovoza 2015. zamjenik gradonačelnice Marko Krička obići će u 9.30 sati početak radova na izgradnji parkirališta i autobusnog ugibališta ispred Osnovne škole 22. lipnja te radove na sanaciji sanitarnih čvorova u istoj školi. Također će obići i završetak radova na izgradnji parkirališta i nogostupa ispred Osnovne škole Viktorovac u 10 sati.