Gradsko vijeće Grada Siska u nastavku posljednje sjednice, u ovom sazivu prije lokalnih izbora, koja je održana online, usvojilo je izmjene i dopune proračuna Grada Siska za 2021. godinu u iznosu 354.181.742 kuna te je proračun povećan za oko 28 milijuna kuna. Izmjene i dopune proračuna donesene su kako bi se uvrstile pomoći i donacije koje je Grad  Sisak dobio nakon potresa, ali i zbog uvrštenja rashoda s kojih će se financirati sanacije štete građanima Siska uzrokovane potresom.

Naime, iz državnog je u gradski proračun uplaćeno 20.000.000 kuna za sanaciju štete uzrokovane potresom, a Grad Sisak otvorio je i poseban račun za uplate za sve one koji žele pomoći stradalima u potresu na koji je uplaćeno 3.175.000 kuna donacija. Osnovne škole Grada Siska Odlukom  o sufinanciranju aktivnosti psihosocijalne potpore osnovnim školama potresom zahvaćenih područja  Sisačko-moslavačke županije od Ministarstva znanosti i obrazovanja dobile su sredstva u iznosu od 549.880 kuna za psihosocijalnu potporu.

Donesena je i odluka o dodjeli nagrada Grada Siska koje će biti dodijeljene u povodu Dana grada Siska. Nagrada Grada Siska za životno djelo posthumno se dodjeljuje Damiru Kukuruzoviću za osobita ostvarenja na području glazbene umjetnosti te doprinosu u ugledu i promidžbi Grada Siska.

Godišnje nagrade za 2020. godinu bit će dodijeljene Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Siska za izuzetan angažman u operativnim i logističkim aktivnostima pri otklanjanju posljedica katastrofalnog potresa, potom Odjelu za infektivne bolesti sisačke Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“ za pružanje izuzetne medicinske skrbi pacijentima u kriznim situacijama za vrijeme pandemije i katastrofalnog potresa te Jasminki Gerin za osobita ostvarenja na području odgoja i obrazovanja kao dugogodišnjoj mentorici za uspješan pedagoški rad s mladima na području tehničke kulture i informatike. Dobitnici pohvala su Slavko Tucaković za osobite rezultate na području vatrogastva, Alen Sadiković za uspješno djelovanje na području zdravstvene skrbi djece i mladih te Marijan Židan za postignute rezultate na području glazbene kulture.

Nastavak posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Siska u ovom sazivu održan je on-line, a vijećnici su se o pojedinim točkama izjašnjavali elektronički. Glasanju je pristupilo ukupno 19 vijećnika, 14  vijećnika većine u vijeću, te samo pet vijećnika koji u Vijeću predstavljaju oporbeni HDZ.