Filip Pjerobon, predstavnik neformalne skupine mladih, novi je predsjednik Savjeta mladih Grada Siska, a njegova zamjenica je Anamaria Franceschi, predstavnica Koordinacije udruga mladih Siska. Rezultat je to današnje, konstituirajuće sjednice Savjeta mladih Gradskog vijeća Grada Siska, na kojoj je bilo prisutno sedam članova i dva zamjenika člana.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska Bojan Dadasović pozdravio je sve članove i njihove zamjene i čestitao im na izboru te je ponudio svu potrebnu pomoć za uspješan rad Savjeta.

Savjet mladih osnovalo je Gradsko vijeće Grada Siska kao svoje savjetodavno tijelo s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada.

Peti saziv Savjeta mladih Grada Siska čine:

  • Magdalena Bezi (zamjenica Roberta Rendulić) – predlagatelj Vijeće učenika Ekonomske škole Sisak
  • Kristina Bradarić (zamjenica Nina Radišić) – predlagatelj Forum mladih SDP-a Sisak (pomladak političke stranke
  • Petra Cavrić (zamjenik Jan Basta) – predlagatelj Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sisak
  • Anamaria Franceschi (zamjenik Leon Majcen) – predlagatelj Koordinacija udruga mladih Grada Siska
  • Josip Hrgarek (zamjenica Sara Peternel) – predlagatelj Udruga za popularizaciju i razvoj umjetnosti Kult.Com
  • Danijel Kljaić (zamjenica Iva Kolarević) – predlagatelj Forum mladih SDP-a Sisačko-moslavačke županije
  • Filip Pjerobon (zamjenica Saška Vuković) – predlagatelj neformalna skupina mladih „Mladi za Sisak“
  • Patricija Režić (zamjenica Gerda Rajković) – predlagatelj Metalurški fakultet
  • Mateo Šulter (zamjenik Matija Mesnjak) – predlagatelj Vijeće učenika Industrijsko-obrtničke škole