Na osnovu članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav Grada Siska objavljuje javni uvid u Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za Grad Sisak koji se nalazi u privitku ovog teksta. Javni uvid u trajanju od 15 dana započinje 24. srpnja 2023. godine, a završava 7. kolovoza 2023. godine. Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za Grad Sisak tijekom javnog uvida bit će izložen u prostorijama Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, svakog radnog dana od 09,00 sati do 14,00 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da u propisanom roku sudjeluju u javnom uvidu. Rok za dostavu pisanih očitovanja, mišljenja, prijedloga i primjedbi na Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa je do zaključno 7. kolovoza 2023. godine u 14,00 sati na adresu Grad Sisak, Rimska ulica 26, 44000 Sisak. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, neće se razmatrati.

Javni uvid i Prijedlog 2. izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za Grad Sisak nalaze se u privitku teksta.