Pročelnica Upravnog odjela za upravne, imovinsko pravne i opće poslove Grada Siska raspisala je Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto višeg stručnog suradnika za zaštitu od požara, zaštitu i spašavanje i sigurnost na radu na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od tri mjeseca (1 izvršitelj/ica).  Javni natječaj je objavljen u “Narodnim novinama”  broj 2 dana 05. siječnja 2022. godine. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Rok za dostavu prijava na Javni natječaj ističe s danom 13. siječnja 2022. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u  Upravnom  odjelu za upravne, imovinsko pravne i opće poslove, na adresi Rimska 26, Sisak.