Grad Sisak nastavlja sa sufinanciranjem troškova sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku u sklopu kojeg se sufinancira izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na održavanju zgrada. Sanacija i obnova pročelja obuhvaća limariju na pročelju, a ne obuhvaća održavanje stolarije i elemente krova, krovišta i pokrova. Krov zgrade za koju se traži sufinanciranje mora biti u dobrom stanju. Grad Sisak nadoknadit će troškove izrade projektne dokumentacije izrađene od ovlaštene osobe. Također, sufinancira i izvođenje radova na obnovi uličnog pročelja u pedeset postotnom iznosu, bočnog pročelja u trideset postotnom iznosu te dvorišno pročelje u petnaest postotnom iznosu. Sveukupan iznos sufinanciranja pojedine prijave može iznositi maksimalno 80.000,00 kn s PDV-om, a ostatak do pune vrijednosti financirat će upravitelji, vlasnici ili suvlasnici.
Javni poziv za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku objavljen je na web stranici Grada Siska, a prijava na javni poziv podnosi se pisanim putem do 23. prosinca 2020. godine.
Popunjenu prijavu sa svim prilozima, koji se nalaze na web stranici www.sisak.hr, podnositelj prijave treba dostaviti na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Gajeva 2A, 44 000 Sisak, s naznakom »Prijava za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja zgrada – NE OTVARAJ!«.
Informacije se mogu dobiti tijekom uredovnog radnog vremena u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Gajeva 2A na telefon 044/525 173 od 8 do 16 sati.
Grad Sisak još je 2015. godine pokrenuo obnovu i revitalizaciju urbane jezgre grada Siska s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja gradskih resursa te zaštite kulturne i povijesne baštine.