Grad Sisak će studentima s područja Grada Siska i u akademskoj godini 2020./2021. subvencionirati 25% troškova mjesečnih i polumjesečnih karata za prijevoz željeznicom na relaciji Sisak Caprag / Sisak – Zagreb te za prijevoz autobusom na relacijama Sisak – Zagreb, Sisak – Petrinja i Sisak – Kutina.

Radi ostvarivanja prava na subvenciju, studenti u Grad Sisak (Sisak, Rimska 26) trebaju donijeti potvrdu o statusu redovitog studenta za akademsku godinu 2020./2021. i presliku osobne iskaznice (ili uvjerenje o prebivalištu na području Grada Siska).

Uz navedene dokumente, studenti dobivaju potvrdu Grada Siska kojom uz doplatu kupuju mjesečnu ili polumjesečnu kartu. Studenti koji ostvare pravo na subvenciju ulaze u popis korisnika koji vrijedi od 1. listopada 2020. do 30. lipnja 2021. godine te od 1. do 30. rujna 2021. godine.