Temeljem članka 12. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 11/13 i 13/13), predsjednik Gradskog vijeća Grada Siska Ivan Đumbir sazvao je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Siska koja će biti održana 20. kolovoza 2015. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici, Sisak, Rimska 26.
U privitku je prijedlog dnevnog reda.