Temeljem članka 22. Statuta Grada Siska (“Službeni glasnik Sisačko–moslavačke županije”, broj 12/09, 16/10, 09/11, 18/12, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 14/14, 9/15 i 10/16) i točke N) Uvjeta i mjerila za provedbu javnog natječaja za sklapanje ugovora za obavljanja poslova tekućeg održavanje nerazvrstanih asfaltiranih prometnica, u postupku javnog natječaja gradonačelnica Grada donosi dvije odluke:

  1. Odluku o poništenju postupka javnog natječaja za sklapanje ugovora o obavljanju poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih asfaltiranih prometnica
  2. Odluku o poništenju postupka javnog natječaja za sklapanje ugovora o obavljanju poslova tekućeg održavanja nerazvrstanih neasfaltrianih prometnica

Odluke se nalaze u privitku teksta.