Na temelju Programa mjera za razvoj seoskog područja u razdoblju 2016 – 2020. godine («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 26/16), Grad Sisak objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za potpore za preradu, prodaju, promociju i ostale djelatnosti u 2018. godini

 

 PREDMET JAVNOG POZIVA:

Grad Sisak će dodjeljivati potpore za slijedeće aktivnosti:

 

MJERA 3.1. POTPORA ZA NABAVU OPREME

MJERA 3.2. POTPORA ZA RAZVITAK PROIZVODA

MJERA 3.3. POTPORA ZA EDUKATIVNE PROGRAME

MJERA 3.4. POTPORA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

MJERA 3.5. POTPORA ZA ORGANIZIRANJE ILI SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA I SAJMOVIMA

 

OPĆI UVJETI:

Za Mjere 3.1, 3.2. i 3.4. korisnik mora biti poduzetnik (poljoprivredno gospodarstvo, obrt, seosko domaćinstvo, kućna radinost, mali ili srednji poduzetnik) sa sjedištem na ruralnom području Grada Siska, isključujući ugostiteljsku djelatnost bez smještajnih kapaciteta.

Za Mjeru 3.3. korisnik je polaznik stručnog certificiranog tečaja koji se po završetku upisuju u radnu evidenciju ili rezultiraju stjecanjem ECTS bodova i omogućuje polazniku edukacije registraciju njegove proizvodnje ili djelatnosti. Navedene tečajeve održavaju registrirane školske i visokoškolske ustanove koje za navedene programe imaju odobrenje nadležnog ministarstva.

Za Mjeru 3.5. korisnik mora biti poduzetnik koji je organizator ili sudionik manifestacija na kojima se predstavlja ruralna kultura Grada Siska ili izlažu i prodaju proizvodi i prerađevine koje su sastavni dio sisačke gastronomske ponude, tradicionalne obrtničke proizvodnje, rukotvorine i slično.

 

KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA:

Kriteriji za dodjelu sredstava određeni su Programom mjera za razvoj seoskog područja Grada Siska koji se može podići na portirnici Grada Siska, odnosno dostupan je na službenoj web stranici Grada Siska  www.sisak.hr.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA DODJELU SREDSTAVA:

Obrasci zahtjeva za subvencije prema pojedinim aktivnostima, u kojima je točno navedena dokumentacija koju je potrebno priložiti zahtjevu, mogu se podići na portirnici Grada Siska, odnosno dostupni su na službenoj web stranici Grada Siska  www.sisak.hr.

VRIJEME TRAJANJA JAVNOG POZIVA:

Javni poziv je za sve mjere navedene u ovom Javnom pozivu  otvoren do 15. prosinca 2018. godine, odnosno do utroška sredstava.

 

NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE PODNOSE ZAHTJEVI:

Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, Rimska ulica 26, 44 000 Sisak

INFORMACIJE:

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav, na telefone 044/510-108 ili 044/510-173.

 

NAPOMENA: Korisnik subvencije, odnosno podnositelj zahtjeva koji priloži neistinitu dokumentaciju ili u zahtjevu i dokumentaciji prijavi podatke koji ne odgovaraju stvarnom stanju neće moći ostvariti subvencije u slijedećih pet godina, a korisnik subvencije mora dobivena sredstva vratiti u proračun Grada Siska u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti kojim je zatražen povrat sredstava.

Zahtjevi se moraju podnositi putem propisanih obrazaca.

Povjerenstvo za poljoprivredu i stručne službe Grada Siska zadržavaju pravo terenskog obilaska i kontrole korištenja sredstava subvencije. Korisnici subvencija dužni su omogućiti istima uvid u dokumentaciju i provedene aktivnosti sukladno dodijeljenim sredstvima subvencije.