Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček raspisala je Javni poziv za osnivanje prava građenja na 19 gradskih građevinskih parcela na Zelenom Brijegu u svrhu poticanja stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. Siščani, ali i doseljenici u Sisak, mlađi od 45 godina mogu u dugoročni najam bez velikog troška dobiti građevinske parcele komunalno spremne za gradnju obiteljskog doma.

Preuzimanjem parcele korisnici imaju obvezu plaćanja minimalnog mjesečnog najma, te obvezu da u roku od jedne godine od dana zaključivanja ugovora zatraže građevinsku dozvolu te u daljnjem roku od dvije godine završe kuću. Nakon četiri godine od dana sklapanja ugovora stječe se i pravo otkupa zemljišta u trajno vlasništvo, no tu opciju ne trebaju iskoristiti ako ne žele. Pogodnost pri najmu i potom kupnji zemljišta će imati svi oni koji na novu adresu stanovanja prijave što veću obitelj jer se za svakog člana obitelji ostvaruje veći popust na iznos najma i kupnje, koju po zakonu određuje sudski vještak. Maksimalni iznos popusta iznosi 50 posto, dakle zemljište će se davati u najam i prodavati u pola cijene.

Rok za podnošenje pisanih ponuda počinje od 5. siječnja 2023. godine, a ponude trebaju biti zaprimljene do 19. siječnja 2023. godine.

Detaljnije o uvjetima Javnog poziva, jamčevini za ozbiljnost ponude, sadržaju ponude, kriterijima za odabir najpovoljnijih ponuditelja mogu se pronaći na

https://sisak.hr/javni-poziv-za-osnivanje-prava-gradenja-u-svrhu-poticanja-stambenog-zbrinjavanja-mladih-obitelji/

Zainteresirani ponuditelji  sve potrebne informacije mogu dobiti u gradskoj upravi, Rimska ulica 26 ili putem telefona 044 510 155.