Gradonačelnica Kristina Ikić Baniček danas je od Ministra regionalnog razvoja i fondova EU preuzela odluku kojom Sisak postaje jedan od 22 hrvatska grada koji će moći koristiti sredstva iz ITU financijskog mehanizma posebno osmišljenog za gradove koji će pomoću njega provoditi strateški važna ulaganja za cijelo urbano područje. Urbano područje osim Grada Siska obuhvaća i  općine Sunja i Martinska Ves, a ulaganja će se usmjeriti u energetsku učinkovitost, urbanu mobilnost, održiv turizam, poduzetništvo te kulturnu baštinu.

U prethodnom periodu ITU mehanizam koristilo je 8 gradova, a Sisak je, zajedno s još trinaest gradova, danas uspješno završio četverogodišnji proces pripreme za izravnu dodjelu sredstava iz EU fondova. Na danas održanoj konferenciji “ITU urbana agenda za RH do 2030.”, koja je okupila predstavnike lokalne samouprave, stručnjake i znanstvenike s područja urbanog razvoja naglašeno je da gradovi uključeni u ITU mehanizam imaju veću gospodarsku aktivnost i bolju demografsku sliku, odnosno manje iseljavanje.

Ovom odlukom dio od ukupno 680 milijuna eura namijenjenih iz proračuna Europske unije u periodu 2021. – 2027. za ITU (integrirana teritorijalna ulaganja) mehanizam doći će u Sisak, a o ITU mehanizmu više možete saznati na ovoj poveznici.