Ovim Programom utvrđuju se mjere u poljoprivredi i ruralnom razvoju za koje će Grad Sisak dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih u razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Siska.

Potpore male vrijednosti za primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda dodjeljuju se sukladno pravilima EU o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru – u daljnjem tekstu: Uredba 1408/2013, a potpore koje se odnose na preradu, prodaju i promociju sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.