Zbog povećanog broja prijava, rok za prijavu štete u poljoprivredi od prirodne nepogode – potres  https://sisak.hr/prijava-stete-od-potresa-za-poljoprivrednike/ se produžuje do 19. ožujka 2021. godine. Prijavitelji štete mogu obrasce za prijavu štete poslati putem e-maila na adresu prijavastete@sisak.hr, putem pošte ili osobno donijeti na privremenu adresu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.