Na temelju Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres od 9. veljače 2021. godine, proglašena je prirodna nepogoda – potres na području Grada Siska. Pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Siska koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi (uključujući sustav za navodnjavanje, mreže, armaturu i drugo), te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete iz priloga ovog poziva zaključno sa srijedom 17. veljače 2021. godine.

  • U slučaju da prijavljujete štetu za oštećene gospodarske zgrade:

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja objekti moraju biti u vašem vlasništvu te zakonito izgrađeni ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.

  • U slučaju da prijavljujete štetu za stradale domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi):

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja životinje moraju biti upisane u jedan od slijedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.

  • U slučaju da prijavljujete štetu za uništeno poljoprivredno zemljište:

Do trenutka podnošenja zahtjeva površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika.

  • U slučaju da prijavljujete štetu za uništene strojeve i gospodarska vozila:

U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji morate dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

 

Prijavitelji štete mogu obrasce mogu preuzeti s web stranice Grada Siska te u prostorijama Grada Siska na adresi Marijana Cvetkovića 8 ili na prvom katu Gradske tržnice Sisak (prostorije Gospodarenja otpadom Sisak). Pounjeni obrasci mogu se poslati putem e-maila na adresu prijavastete@sisak.hr, putem pošte na adresu: Grad Sisak, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak,  ili osobno na sljedećim lokacijama: Marijana Cvetkovića 8 i prvi kat Gradske tržnice Sisak (prostorije Gospodarenja otpadom Sisak).

EDIT: Zbog povećanog broja prijava, rok za prijavu štete u poljoprivredi od prirodne nepogode – potres  https://sisak.hr/prijava-stete-od-potresa-za-poljoprivrednike/ se produžuje do 19. ožujka 2021. godine. Prijavitelji štete mogu obrasce za prijavu štete poslati putem e-maila na adresu prijavastete@sisak.hr, putem pošte ili osobno donijeti na privremenu adresu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.