Produžuje se rok za iskazivanje interesa za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje za daljnjih 30 dana. Svi zainteresirani  građani za kupnju stana  u gradskoj četvrti  Zeleni brijeg, u blizini dječjeg vrtića u Lonjskoj ulici, mogu ispuniti anketni upitnik i do konca svibnja dostaviti ga na  e-mail adresu pisarnica@sisak.hr  ili osobno u pisarnicu Grada Siska, Rimska ulica 26.

Dostavljeni anketni upitnik ne obvezuje na kupnju stana, već se na temelju ankete utvrđuje postojanje interesa. Nakon što Grad Sisak utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stanova POS-a, ugovorit će se s APN-om  daljnja realizacija programa i objaviti javni natječaj za  kupnju stana iz Programa POS-a.

Pri izgradnji stanova iz programa društveno poticane stanogradnje koriste se javna i druga sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih te omogućuje davanje u najam uz mogućnost otkupa.

Detaljnije informacije o Programu poticanje stanogradnje mogu se pronaći na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/stanovanje-8130/pos-program-poticane-stanogradnje/8275

i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN):

http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/put-do-stana

Anketni upitnik nalazi se u privitku teksta.