Grad Sisak je u skladu s odredbama Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) izradio Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke).

Navedenim Prijedlogom odluke definira se na koje životinje se Prijedlog odluke odnosi, uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca s naglaskom na njihov smještaj, ishranu, kretanje, kontrolu razmnožavanja pasa i mačaka, držanje i kretanje pasa, zatim način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te način postupanja s divljim životinjama nađenim izvan prirodnog staništa. Također, propisuje se provođenje nadzora nad provođenjem odredbi Prijedloga odluke, kao i novčane kazne. Sastavni dio Prijedloga odluke su i prijelazne i završne odredbe.

Obzirom da je riječ o donošenju općeg akta Grada Siska koji je od važnosti za svakodnevni život velikog broja stanovnika Grada Siska, smatra se potrebnim omogućiti zainteresiranim osobama uvid u Prijedlog odluke, te omogućiti komentiranje pojedinih odredbi Prijedloga odluke i predlaganje poboljšanja ili dopuna prije konačnog donošenja Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska.

 

Početak savjetovanja: 7. srpnja 2018.

Završetak savjetovanja: 6. kolovoza 2018.

Savjetovanje s javnošću otvoreno je 30 dana od dana objave na web stranici Grada Siska, odnosno do 6. kolovoza 2018. godine.

Molimo sve relevantne dionike i druge zainteresirane strane da sve tražene podatke i očitovanja dostave najkasnije do 6. kolovoza 2018. u 15:00 sati na adresu elektroničke pošte komunalno@sisak.hr ili poštom na adresu Grad Sisak, Rimska 26, 44000 Sisak. Očitovanja se dostavljaju isključivo putem Obrasca za dostavljanje komentara.

Dokumenti za savjetovanje s javnošću uključuju:

– Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama

– Obrazac za dostavljanje primjedbi i prijedloga