Temeljem članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenog tekuće godine donosi odluku kojoj određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se promjenjuje od 1. siječnja iduće godine. Polazište za određivanje vrijednosti boda komunalne naknade (B) je procjena troškova održavanja komunalne infrastrukture iz programa održavanja komunalne infrastrukture uz uzimanje u obzir i drugih predvidivih i raspoloživih izvora financiranja održavanja komunalne infrastrukture. Kako je od 1. siječnja 2023. godine službena valuta u Republici Hrvatskoj euro, temeljem Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 57/22 i 88/22), predlaže se Gradskom vijeću donošenje odluke kao u prijedlogu.

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte: komunalno-nuv@sisak.hr  zaključno do 22. studenoga 2022. godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi  biti će razmotreni.