U savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Siska možete se uključiti od 20. siječnja 2020. godine do 09. veljače 2020. godine.

U privitku se nalazi prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Siska te obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću kojeg možete popuniti i dostaviti na adresu elektroničke pošte: komunalno@sisak.hr zaključno do 09. veljače 2020. godine.