Pozivaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva i ostali oštećenici koji su pretrpjeli štetu na poljoprivrednoj proizvodnji na području Grada Siska od prirodne nepogode – Poplava, da istu prijave zaključno s ponedjeljkom 19. lipnja 2023. godine ispunjavanjem obrasca za prijavu štete iz priloga ovog poziva. Na temelju zaprimljenih obrazaca za prijavu štete koji ispunjavaju uvjete za proglašenje prirodne nepogode – Poplava iz članka 3. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), Grad Sisak će podnijeti prijedlog Sisačko – moslavačkoj županiji za donošenje Odluke o proglašenju prirodne nepogode za područje Grada Siska.

Prijavitelji štete mogu obrasce za prijavu štete poslati putem e-maila na adresu prijavastete@sisak.hr putem pošte na adresu Grada Siska, Rimska 26, 44000 Sisak ili osobno donijeti na privremenu adresu pisarnice Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, Sisak.