Na web stranici Grada Siska (pod Natječaji i javni pozivi) objavljen je Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska. Priznanja koja se dodjeljuju u okviru obilježavanja Dana Grada Siska su „Nagrada Grada Siska“, Pohvalnice i Zahvalnice, proglašenje počasnim građaninom Grada Siska i Povelja suradnje. Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu dodjeljuje se prigodom obilježavanja Dana branitelja Grada Siska.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može podnijeti Gradsko vijeće Grada Siska, gradonačelnica i zamjenici gradonačelnice, politička stranka, udruga i grupa građana i pojedinci. Prijedlog mora sadržavati ime i prezime predložene osobe ili naziv pravne osobe te za koje javno priznanje se predlaže kao i područje za koje se predlaže dodjela javnog priznanja Grada Siska. Prijedlog uz ostalo sadrži osnovne podatke o kandidatu i obrazloženje prijedloga, a predlagatelj može uz prijedlog dostaviti i mišljenja drugih sredina, odnosno tijela i pojedinaca te članke iz novina i literature, odnosno stručnih i znanstvenih analiza i slično.

Prijedlog se u pisanom obliku putem poštanskih usluga ili osobno podnosi na adresu:

GRAD SISAK

GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA

Odbor za javna priznanja

Marijana Cvetkovića 8

440000 SISAK

Prijedlog se može podnijeti i na elektroničku adresu pisarnica@sisak.hr.

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave Poziva za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, zaključno na dan 17. travnja 2024. godine.

Dodatne informacije možete pronaći u dokumentu Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska.