Odbor za javna priznanja objavio je Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Siska.

Javna priznanja Grada Siska su redovita i povremena.

Redovita priznanja su:

  1. „Nagrada Grada Siska“
  2. Pohvale i zahvalnice.

Povremena priznanja su:

  1. Proglašenje počasnim građaninom Grada Siska
  2. Povelja suradnje
  3. Plaketa Marijan Celjak-junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu
  4. Pokroviteljstvo Gradskog vijeća Grada Siska i gradonačelnika.

Prijedlog se u pisanom obliku putem poštanskih usluga ili osobno podnosi na adresu:

GRAD SISAK

GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA

Odbor za javna priznanja

Marijana Cvetkovića 8

440000 SISAK

Prijedlog se može podnijeti i na elektroničku adresu pisarnica@sisak.hr

Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave Poziva za dodjelu javnih priznanja Grada Siska, zaključno na dan 17. travnja 2024. godine.

 

Više informacija u prilogu.