Pozivaju se kandidati koji su podnijeli prijave na Javni natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto višeg stručnog suradnika za javnu nabavu i projekte u Upravni odjel za proračun i financije, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 118 dana 12. listopada 2022. godine i na web stranici Grada Siska, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koja će se održati dana 8. studenog 2022. godine (utorak) s početkom u 9,00 sati u zgradi Gradske vijećnice u Sisku, Rimska 26.
Provjeri znanja mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u javnom natječaju.

Pravila testiranja:

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, bit će podijeljen pisani test.
Provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testa, provjere znanja na računalu i intervjua.
Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati uspješno položili provjeru znanja i sposobnosti ako su za svaki dio provjere dobili najmanje 5 bodova. Kandidati koji uspješno polože pisano testiranje i provjeru znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju).

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti
koncentraciju kandidata.

Ukoliko bi pojedini kandidat prekršio pravila bit će udaljen s provjere znanja, a rezultat provjere znanja, Povjerenstvo neće priznati niti ocjenjivati.

U Sisku, 02. studenoga 2022. godine