Grad Sisak raspisao je Javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini u sklopu pilot projekta Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Ovim projektom će se, kako je propisao Središnji državni ured dodijelivši Gradu Sisku 19.440 eura, sufinanciranje osigurati za najviše 10 mladih obitelji ili mladih s područja Grada Siska. Potpore u iznosu 120 ili 180 eura mjesečno mladi i mlade obitelji mogu ostvariti za najviše 12 mjeseci za ovu kalendarsku godinu.

Pravo na sufinanciranje imaju mlade obitelji s djecom, mlade obitelji bez djece i samci, a obitelji s djecom smatraju se i bračni i izvanbračni partneri te samohrani roditelj s djetetom ili djecom. Također, pravo prijave imaju i mladi samci između 18 i 30 godina starosti. Uvjet je da podnositelji zahtjeva te njegov bračni ili izvanbračni drug  zaposleni na  neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci, te da u vlasništvu nemaju stan, kuću ili drugu nekretninu.

Prihvatljiv trošak stanovanja u ovom pilot projektu je trošak slobodno ugovorene najamnine s najmodavcem fizičkom osobom za stambeni objekt koji se nalazi na području Grada Siska, ali postoji niz preduvjeta za sve koji se žele prijaviti, a koje možete pronaći i u Javnom pozivu i dokumentaciji na web stranici Grada Siska na poveznici https://sisak.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-stanovanja-mladim-obiteljima-i-mladima-u-2023-godini/

Poziv je otvoren do 22.rujna ove godine, a dostava prijava je ili osobno u Pisarnici Grada Siska (M. Cvetkovića 8 u Capragu) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.