Grad Sisak objavio Javni poziv za iskaz interesa za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje. Svi građani koji su zainteresirani za kupnju stanova putem Programa POS-a, mogu ispuniti anketni upitnik, koji se nalazi u privitku,  i dostaviti ga na e-mail adresu pisarnica@sisak.hr  ili osobno u pisarnicu Grada Siska, Rimska ulica 26. Javni poziv za iskaz interesa objavljen na web stranici Grada Siska www.sisak.hr (u kategoriji Natječaji i javni pozivi) i na oglasnoj ploči Grada Siska,  traje 60 dana od objave na web stranici. Lokacija stanova bila bi u gradskoj četvrti Zeleni brijeg, u blizini dječjeg vrtića Različak u Lonjskoj ulici.

Nakon što Grad Sisak utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stanova POS-a, donijet će se odgovarajuće odluke, ugovorit će se s APN-om  daljnja realizaciju programa, osigurat će se zemljište za izgradnju stanova te će se objaviti javni natječaj za formiranje liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa POS-a.

Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova tako da se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih te omogućuje davanje u najam uz mogućnost otkupa.

Detaljnije informacije o Programu poticanje stanogradnje mogu se pronaći na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/stanovanje-8130/pos-program-poticane-stanogradnje/8275

i na web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN):

http://apn.hr/izgradnja-i-prodaja-stanova-pos/put-do-stana

 

Javni poziv i anketni upitnik nalaze se u privitku teksta.