Odlukom se utvrđuje visina paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Siska.

Visina paušalnog poreza određuje se ovisno o području Grada Siska u kojem se nalazi soba, apartman i kuća za odmor, kamp i/ili kamp-odmorište odnosno objekt za robinzonski smještaj.