OBAVIJEST

o ishodu postupka za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta za pripremu i provedbu projekata

Grad Sisak na temelju odredbi članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje, da je temeljem Javnog natječaja objavljenog dana 12. srpnja 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 77/23 i obavijesti na web stranici Grada Siska, u službu vježbenika na određeno vrijeme na radno mjesto višeg referenta za pripremu i provedbu projekata primljena Božana Dragonjić, stručna prvostupnica inženjerka lovstva i zaštite prirode.