Otvorenjem pješačke zone u središtu grada, vrijedit će posebni uvjeti prometovanja vozila u pješačkoj zoni. Naime, prema Odluci o uvjetima prometovanja vozila u pješačkoj zoni Grada Siska, bit će uvedena stalna zabrana prometa za sva vozila, osim kada to zahtijevaju poslovi sigurnosti, opskrbe i drugi opravdani razlozi. Zabrana prometovanja vozila u pješačkoj zoni ne odnosi se na bicikle, vozila kojima se obavlja komunalna djelatnost, vozila pod pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska. Sva druga vozila mogu prometovati pješačkom zonom ograničeno temeljem dozvole za prometovanje motornih vozila koju izdaje nadležni upravni odjel Grada Siska na zahtjev korisnika, na propisanom obrascu, uz podnošenje tražene dokumentacije.

Na prilazima u pješačku zonu u Ulici S. i A. Radića, Trgu bana J. Jelačića, Ulici Kralja Tomislava i na izvanuličnom parkiralištu u Ul. A. Starčevića iza „stare Grame“ do pješačkog prolaza, označene su površine za parkiranje opskrbnih vozila za potrebe opskrbe poslovnih i stambenih objekata u pješačkoj zoni svaki dan od 0:00 do 24:00 sata bez naknade.

U pješačkoj zoni opskrba poslovnih i stambenih objekata dopuštena je u vremenu od 6:00 do 9:00 sati od ponedjeljka do subote, vozilima  najveće ukupne mase do 3,5 tona bez naknade, a na temelju dozvole.

Godišnju dozvolu za ulazak vozila u pješačku zonu bez naknade mogu dobiti fizičke osobe, obrtnici i pravne osobe koje u pješačkoj zoni imaju poslovni i/ili stambeni prostor u vlasništvu, odnosno ugovorenom najmu te parkirališno mjesto u vlastitom dvorištu i/ili garažu u funkciji parkiranja vozila, radi ulaska i izlaska u dvorište, odnosno garažu.

Stanari koji imaju stalno prebivalište unutar pješačke zone, a nemaju u vlasništvu ili najmu garažu, odnosno mogućnost parkiranja u dvorištu ili dijelu dvorišta mogu dobiti povlaštenu parkirnu kartu za parkiranje osobnog vozila na javnim parkiralištima pod naplatom, sukladno odredbama akata  o naplati parkiranja  na području Grada Siska.

U pješačkoj zoni je zabranjeno ostavljanje i parkiranje bicikla  izvan za to predviđenih i uređenih mjesta (stalci za parkiranje), a ulaz u pješačku zoni zabranjen je svadbenim kolonama vozila.

Podsjećamo kako se pješačka zona nalazi na području Ulice S. S. Kranjčevića i Ulice S. i A. Radića od Ulice S. S. Kranjčevića do Ulice I. K. Sakcinskog.

Više o uvjetima prometovanja možete pročitati u privitku ovog teksta. U privitku se nalaze i zahtjevi za posebne dozvole.