Na temelju Pravilnika o sufinanciranju sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku KLASA: 402-07/19-02/4, URBROJ: 2176/05-01-19-01, od dana 28. listopada 2019. godine, i Odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za odabir zgrada za sufinanciranje održavanja pročelja u gradu Sisku, KLASA: 402-07/19-02/4, URBROJ: 2176/05-01-19-02, od dana 28. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva za odabir zgrada za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku raspisuje javni poziv za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja zgrada u gradu Sisku.

U privitku teksta nalaze se dodatne informacije i potrebni obrasci.