Prijave na Javni poziv bankama za iskazivanje interesa za uključivanje u Program „Sisački poduzetnik/ca 2021.“  i pripadajuća dokumentacija podnose se preporučeno putem pošte na sljedeću adresu:

Grad Sisak

Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav

Prijava na javni poziv:

Program „Sisački poduzetnik/ca 2021.“

– ne otvaraj-

Rimska 26

44000 Sisak

Rok za dostavu prijava na Javni poziv je  13. ožujka 2021. godine do  10,00 sati.

Više o javnom pozivu nalazi se u privitku teksta.