Temeljem članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području  Grada Siska, KLASA: 320-01/20-01/11, URBROJ: 2176/05-02-20-2 od 19. studenog 2020. godine Gradsko vijeće Grada Siska objavljuje Javni natječaj  za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska u katastarskim općinama: GREDA, STUPNO, STARA DRENČINA, ODRA, PALANJEK, HRASTELNICA, BUDAŠEVO-TOPOLOVAC, PRELOŠĆICA, SETUŠ, GUŠĆE, BLINJSKI KUT, SVINJIČKO, ČIGOČ, KRATEČKO, MUŽILOVČICA, LONJA, MADŽARI, NOVO SELO.

Javni natječaj traje od 04. prosinca 2020. do zaključno 04. siječnja 2021. godine.

Pisane ponude dostavljaju se u Grad Sisak ili šalju poštom, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ- Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu Grada Siska, Rimska 26, 44000 Sisak od  04. prosinca 2020. do 04. siječnja 2021. godine.

Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav, Rimska 26, Sisak, na telefon 510 173 ili 091 512 75 11.

Tekst predmetnog Javnog natječaja nalazi se u privitku teksta te na oglasnoj ploči Gradske uprave  Grada Siska, Rimska 26, 44 000 Sisak.

Tekst javnog natječaja i prilozi mogu se preuzeti u privitku teksta.

Prilozi:

 1. Obavijest o raspisivanju javnog natječaja za zakup
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup
 3. Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. Popis katastarskih čestica
 5. Obrazac ponude –  zakup na rok od 25 godina
 6. Obrazac ponude –  zakup na rok od 5 godina
 7. Obrazac 1- Izjava o plaćenim obvezama za DPZ
 8. Obrazac 2 – Izjava o povezanim osobama
 9. Obrazac 3 – Izjava o korištenju osobnih podataka
 10. Obrazac 4 – Izjava o ispunjenju gospodarskog program
 11. Obrazac Gospodarski program
 12. Tablica 1 – dokumentacija- prava prvenstvo zakupa
 13. Tablica 2 – UG po vrsti domaćih životinja