Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Caprag-Barutana“. Javna rasprava o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja „Caprag-Barutana“ održati će se u razdoblju od 22 travnja do 6. svibnja 2022. godine (petnaest dana).

U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Odluke i pripadni elaborat biti će izloženi javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8, radnim danom od 8 do 16 sati. Prijedlog Odluke i elaborata u vrijeme trajanja javnog uvida biti će objavljeni i na službenim mrežnim stranicama Grada Siska.

Nositelj izrade i izrađivač Odluke održati će javno izlaganje o prijedlogu Odluke dana 27. travnja 2022. godine s početkom u 13 sati u Domu INA Rafinerije nafte, Ulica Ante Kovačića 1, Sisak.

Plan koji se stavlja izvan snage dostupan je na sljedećoj poveznici:

https://www.zpusmz.hr/UPU/UPU%20CAPRAG%20-%20BARUTANA%20SISAK/01%20NASLOVNA.htm