Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug. Javna rasprava traje 15 dana, započinje 24. kolovoza, a završava 7. rujna 2020. godine.
U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Gajeva ulica 2a, radnim danom od 8 do 16 sati. Uvid u Prijedlog plana u vrijeme trajanja javnog uvida moguć je i na mrežnim stranicama Grada Siska (www.sisak.hr).
Javno izlaganje o Prijedlogu plana za javnu raspravu održat će se dana 27. kolovoza 2020. godine s početkom u 10 sati u Gradskoj vijećnici Grada Siska, Sisak, Rimska ulica 26.
Više informacija o javnoj raspravi u privitku ovog teksta među dokumentima.