Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje javnu raspravu o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug. Javna rasprava o prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sisak-jug održati će se u razdoblju od 20. travnja do 4. svibnja 2023. godine.

U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog Plana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska u Sisku, Ulica Marijana Cvetkovića 8 radnim danom od 8 do 16 sati.

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje o prijedlogu Plana 27. travnja 2023. godine s početkom u 10 sati u Centru kreativnih industrija Sisak-CIKS, Ulica Stjepana i Antuna Radića 20, 44000 Sisak.

Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana mogu se dati za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno do 4. svibnja 2023. godine predajom u pisarnicu Grada Siska, slanjem poštom nositelju izrade na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska, Ulica Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak ili putem elektronske pošte na adresu: mario.sekulic@sisak.hr.