Objave u Narodnim novinama o nadmetanjima Grada Siska možete pogledati na web stranici  Elektroničkog oglasnika javne nabave https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na  “Tražilica objava – Jednostavna” i u rubrici Objavljeni dokumenti, u polje Tražilica upišite pod Naručitelj:  Grad Sisak, kako biste dobili popis svih objavljenih nadmetanja.

Sukladno članku 20. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi („ Narodne novine„  br.90/11, 83/13 i 143/13) javni naručitelj obvezan je Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune, objaviti na svojim internetskim stranicama.

Objavljeni Plan nabave i sve njegove izmjene i dopune na internetskim stranicama će biti dostupne do 30. lipnja sljedeće godine.

U dokumentima u privitku se nalazi Plan nabave za nabavu roba, radova i usluga za 2018. godinu.

Javnu nabavu za 2012. godinu pogledajte na ovom linku:

http://www.sisak.hr/javna-nabava-2012-godina

Javnu nabavu za 2013. godinu pogledajte na ovom linku:

http://www.sisak.hr/javna-nabava-2013

Javnu nabavu za 2014. godinu pogledajte na ovom linku:

http://www.sisak.hr/javna-nabava-2014

Javnu nabavu za 2015. godinu pogledajte na ovom linku:

http://www.sisak.hr/javna-nabava-2015

Javnu nabavu za 2016. godinu pogledajte na ovom linku:

http://www.sisak.hr/javna-nabava-2016

Javnu nabavu za 2017. godinu pogledajte na ovom linku:

http://www.sisak.hr/javna-nabava-2017