Grad Sisak izdao je Sisačko-moslavačkoj županiji uporabnu dozvolu za novu Strukovnu školu u Sisku nakon što je investitor otklonio nedostatke koje su bile uvjet za dobivanje uporabne dozvole. Na tehničkom pregledu koji je održan 6. studenoga 2020. godine, nisu bili ispunjeni uvjeti za izdavanje zbog čega se nije mogla izdati uporabna dozvola, a Sisačko-moslavačka županija dobila je tada novi rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Dana 23. studenoga 2020. zapisnikom je utvrđeno da su otklonjeni svi uvjetni nedostatci navedeni od strane Odsjeka za graditeljstvo, Koordinacije udruga osoba s invaliditetom i Udruga slijepih SMŽ-Sisak i inspektorice zaštite na radu, a uklonjene su i neuvjetne primjedbe neovisnog stručnjaka elektroenergetske struke. Time su ispunjeni svi uvjeti za izdavanje uporabne dozvole Sisačko-moslavačkoj županiji kao investitoru izgradnje Strukovne škole Sisak.