INFORMIRAJTE SE, DJELUJTE, POMAŽITE – tri su načina kako možete doprinijeti zaštiti sebe i svojih najbližih u borbi protiv koronavirusa.