Grad Sisak osmu godinu za redom nastavlja program subvencioniranja kamata poduzetničkih kredita u suradnji s poslovnim bankama, koje omogućuju sisačkim poduzetnicima pristup povoljnijim kreditnim sredstvima za realizaciju razvojnih projekta.

Danas je objavljen javni poziv bankama koje će se uključiti kao partneri u ovom programu kroz koji je u posljednjih 7 godina provedbe Grad Sisak sufinancirao oko 5,5 milijuna kuna ili 730 tisuća eura kamata.

Namjena kredita u Programu Sisački poduzetnik/ca je nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, pokrivanje troškova radne snage, režijskih troškova i ostalih troškova tekućeg poslovanja. Kao i proteklih godina, prednost pri dodjeli potpore imat će proizvodne djelatnosti, projekti kojima se otvaraju nova radna mjesta i projekti od posebnog interesa za Grad Sisak, a za poduzetnice predviđen je poseban poticaj.

Više o javnom pozivu bankama saznajte na: https://sisak.hr/javni-poziv-bankama-za-iskazivanje-interesa-za-ukljucivanje-u-program-sisacki-poduzetnikca-2023/