Zeleni Sisak za zeleni planet akcija je Grada Siska, gradskih trgovačkih društava i ustanova te dječjih vrtića i osnovnih škola koja će se održati u ponedjeljak, 21. listopada s početkom u 8 sati istovremeno na četiri lokacije u Sisku na kojima će se posaditi 145 novih stabala. Na šetnici Slave Striegla uz obalu Kupe posadit će se 40 novih stabala gleditsie, a neka od novih stabala zamijenit će bolesne breze, pa će pripremni radovi započeti u utorak, 15. listopada. U Rimskoj ulici uz parkiralište posadit će se 22 stabla kestena bez ploda, a neka od njih će zamijeniti stara i bolesna postojeća stabla, za što će priprema započeti ranije. Uz Ulicu kralja Tomislava posadit će se 60 stabala ukrasnih trešanja, uz Fistrovićevu ulicu 13 stabala stupastog graba, a nova stabla sadit će se kod sisačkih dječjih vrtića.
Cilj akcije je ozelenjavanje gradskih površina, stvaranje povoljnijih mikroklimatskih uvjeta, utjecanje na vizualni identitet grada, kao i pridruživanje globalnoj akciji sadnje stabala za spas planeta. Koordinator akcije Zeleni Sisak za zeleni planet je Komunalac Sisak, čiji će zaposlenici voditi stručni nadzor nad rušenjem bolesnih stabala i sadnjom novih, a u akciju su sa svojim zaposlenicima i mehanizacijom uključena gradska trgovačka društva i ustanove, kako bi zajedno promicali ekološke vrijednosti i educirali mlade naraštaje o važnosti utjecaja na okoliš.