Projektom Grada Siska „Zdravi objed svima VI“ i ove će školske godine za 994 učenika u devet sisačkih osnovnih škola biti osiguran besplatan školski obrok. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao upravljačko tijelo, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donijelo je Odluku o financiranju sisačkog projekta „Zdravi objed svima VI“ u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova od 999.081,83 kuna.
Cilj projekta je pomoći ranjivoj skupini djece koja žive u riziku od siromaštva i osiguravanje redovite i kvalitetne školske prehrane svima. Osiguranim sredstvima povećat će se fond sredstava koje je Grad Sisak do sada izdvajao u gradskom proračunu za školsku prehranu djece.
Projekt „Zdravi objed svima VI“ sufinanciran je sredstvima Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).