Nakon što je Grad Sisak završio obnovu potresom oštećene zgrade u Gajevoj 2a, u nju su preselila dva upravna odjela Grada Siska. U Gajevoj 2a će od ovoga tjedna raditi Upravni odjel za proračun i financije i Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove.

Gradska vijećnica u Rimskoj 26, sjedište Grada Siska, priprema se za cjelovitu obnovu, zbog čega je potrebno potpuno ju isprazniti.

Gradska uprava nakon potresa i oštećenja Gradske vijećnice u potresu 29. prosinca 2020. radi na dvije lokacije. Osim u Rimskoj 26 tri su odjela smještena u Ulici Marijana Cvetkovića 8, gdje su Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav, Upravi odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i pisarnica.

Više doznajte na kontakt dijelu internet stranica Grada Siska.