Završeni su svi radovi na voznim površinama skate parka na Ciglarskoj grabi. U tijeku je uređenje okolnih zelenih površina i  pristupnih staza, a postavit će se i rasvjeta kako bi se skaterima omogućilo korištenje skate parka i u večernjim satima. Park je veličine oko 17 m x 18 m, a sastoji se od platoa i 6 elemenata za vožnju. S obzirom da se područje oko Ciglarske grabe već uređuje kao rekreacijska zona s mnoštvom sadržaja upravo se ta lokacija pokazala kao idealna za smještaj skate parka.