Zbog radova na obnovi kolnika u Rimskoj ulici, od sutra se u Frankopanskoj ulici uvodi nova privremena regulacija prometa. Privremenom signalizacijom u Frankopanskoj će biti reguliran promet u dva smjera od raskrižja sa Rimskom do raskrižja sa Ulicom S. i A. Radića. Istovremeno će se za sav promet zatvoriti dio Rimske ulice od raskrižja sa Frankopanskom do raskrižja s Ulicom I.K.Sakcinskog.

Nakon što izvođač radova Ceste Sisak d.o.o. završi prvu fazu obnove Rimske, u drugoj će se fazi zatvorit za promet dio Rimske od raskrižja sa I.K. Sakcinskog do Starog Mosta, a otvorit će se za promet dio Rimske ulice od raskrižja s Frankopanskom do raskrižja s Ulicom I.K. Sakcinskog, a u Frankopanskoj ulici uvest će se do sada uobičajen jednosmjerni promet.