Najava prekida prerade nafte u INA Rafineriji nafte Sisak, bila je tema sjednice Predsjedništva Gradskog vijeća Grada Siska koja je održana krajem prošloga tjedna, a s koje je upućen zahtjev prema Vladi Republike Hrvatske, kao dioničaru s udjelom od 44 % u vlasništvu nacionalne naftne kompanije, da izvrši pritisak preko hrvatskih članova Uprave INA d.d. i stavi u mirovanje ili povuče odluku o prestanku prerade nafte u Rafineriji Sisak do ispunjenja određenih uvjeta.

Naime, od Vlade RH traži se da primi i sasluša predstavnike radnika sisačke Rafinerije koji imaju dokaze o manipulaciji brojkama u prikazu bilanci rafinerija te da se angažira neovisna agencija koja bi analizirala podatke o poslovanju INA-e. Jedan od zahtjeva je i zaustavljanje svih odluka koje negativno utječu na poslovanje dok se ne dovrše sudski postupci Ivi Sanaderu u Zsoltu Hernadiju te povlačenje prijedloga Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji INA-e do završetka neovisne analize.

Osim Vladi RH, Zaključak je poslan i klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru te nadležnom ministarstvu.

 

Zaključak Predsjedništva Gradskog vijeća Grada Siska nalazi se u privitku teksta.