Sisački vrtići produljuju radno vrijeme do 20 sati i tako će obiteljima u kojima roditelji rade u smjenama omogućiti prilagođeno vrijeme boravka djeteta u vrtiću. Do sada je, prema podacima iz dječjih vrtića Sisak Stari i Sisak Novi, 74 roditelja iskazalo potrebu za produljenim radnim vremenom. Za potrebe produljenog radnog vremena vrtića zaposlit će se novi odgajatelji, kuhari i spremači, a sve je omogućeno projektom „Vrtić po mjeri obitelji“ vrijednim 3,5 milijuna kuna financiranim 85 posto iz Europskog socijalnog fonda OP „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ te 15 posto iz državnog proračuna.

Na početnoj konferenciji projekta koja je danas održana u vrtiću Različak voditeljica projekta i ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Stari Tihana Kokanović naglasila je kako je cilj ovog projekta usklađenje obiteljskog i poslovnog funkcioniranja obitelji.

„U oba vrtića bit će zaposleno ukupno 28 djelatnika, 16 u vrtiću Sisak Stari i 12 u vrtiću Sisak Novi. Radno vrijeme će se produžiti na četiri objekta u vrtiću Sisak Stari i u Sisku Novom na tri objekta. Ono čime se vodimo i u ovom projektu je dobrobit djeteta i čim je ovaj projekt u rukama stručnjaka, javnost može biti sigurna da ćemo osigurati sve uvjete kako bi naši najmlađi Siščani imali najbolje usluge u sisačkim vrtićima“, rekla je Tihana Kokanović.

I ravnateljica Dječjeg vrtića Sisak Novi Sandra Kramarić pozdravila je ovaj projekt koji roditeljima i djeci osigurava potpuno nove usluge, ali i omogućuje nova radna mjesta.

„Osim produljenog radnog vremena, obogatit ćemo naš odgojno-obrazovni rad uvođenjem novih sadržaja kao što su program likovnosti i sportski program, ali i senzornu integraciju jer će oba vrtića dobiti senzorne sobe za što smo osigurali stručni kadar koji će raditi s djecom s teškoćama u razvoju“, naglasila je Sandra Kramarić.

Početnoj konferenciji prisustvovala je i gradonačelnica Kristina Ikić Baniček koja je zahvalila ravnateljicama oba vrtića kazavši kako je ovaj projekt pun pogodak za unaprjeđenje kvalitete sisačkih vrtića.

„Unazad 8 godina naš je fokus na ulaganje u našu budućnost – djecu i mlade. Od grada s problemom dugih lista čekanja za vrtić, ulaganjima smo došli na prag potpunog rješenja smještaja sve djece u vrtiće. Upravo je u toku izgradnja vrtića u sklopu odgojno-obrazovnog kompleksa Galdovo, a planiramo i dodatne. Razorni potres nam je nanio puno šteta, ali Sisak će i tu situaciju iskoristiti za svježi start i obnovu svoje infrastrukture i iz ovoga ćemo izaći jači i spremniji za budućnost“, rekla je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

Puni smisao projekta „Vrtić po mjeri obitelji“ je uspostava ravnoteže obiteljskog i poslovnog života obitelji. Uspostavom dodatnih programa kao što su Montessori program, program likovnosti i sportski program, opremanje senzornih kabineta za djecu s teškoćama u razvoju uključenima u redovne vrtićke programe te edukacije u koje će biti uključeni odgajatelji i stručni suradnici oplemenit će i dodatno unaprijediti kvalitetu rada sisačkih vrtića.