Posljednjih godinu i pol dana sisački vrtići prilagodili su se obiteljima u kojima roditelji rade u smjenama za što je zaposleno 29 novih djelatnika kroz projekt „Vrtić po mjeri obitelji“. Osim toga, verificirani su dodatni programi poput Montessori programa, opremljena je senzorna soba, a proveden je niz edukacija zaposlenika koji će stečenim znanjima još bolje moći pružiti predškolski odgoj sisačkim klincima. Projekt vrijedan 473 tisuće eura ili 3,5 milijuna kuna financiran je iz Europskog socijalnog fonda i iz nacionalne komponente.

“Najdraži dio ovog projekta meni je naziv “Vrtić po mjeri obitelji” zato što već 10 godina svo svoje vrijeme trošim kako bi Sisak pretvorila u grad po mjeri obitelji. Grad po mjeri obitelji znači da imamo vrtiće u kojima smo u potpunosti uključili djecu s teškoćama u razvoju, vrtiće sa sretnim i zadovoljnim djelatnicima koji s osmijehom dolaze na posao i provode programe kao što je ovaj i vrtiće koje će imati mjesta za svu djecu, na čemu trenutno intenzivno radimo” rekla je gradonačelnica na danas održanoj Završnoj konferenciji projekta „Vrtić po mjeri obitelji“.

U objektu Maslačak otvorena je senzorna soba koja je barem malim dijelom zamijenila Sobu čuda koja je stradala u potresu i sada više Siščani tu pomoć svojoj djeci ne moraju tražiti izvan Siska.

„Grad po mjeri obitelji znači da Sisak ima vrtiće po mjeri obitelji, da je u škole i vrtiće uveo Healthy Meal Standard kojim je uvedena zdrava i balansirana prehrana prilagođena svakom učeniku, da lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva, njih 117, snabdijevaju školske i vrtićke kuhinje te da svi učenici u sisačkim školama imaju topli obrok. Sisak je među rijetkim gradovima koji vrtićkoj i školskoj djeci osigurava školu plivanja, školu klizanja, školu atletike i svim učenicima osigurava ljetovanje za sjećanje u gradskom odmaralištu u Zaostrogu“, kazala je gradonačelnica.

Gradonačelnica je čestitala ravnateljicama Tihani Kokanović i Sandri Kramarić i posebno svim zaposlenicima vrtića na provedbi ovog projekta. Naglasila je da je za  dobre ideje moguće pronaći novac, ali da su za njihovu dobru izvedbu najbitniji dobri ljudi, a ovim se projektom pokazalo da sisački vrtići imaju te dobre ljude.