Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Siska, utvrdilo je prijedlog Liste reda prvenstva.

Prema članku 24. Odluke, podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva. Prigovor se podnosi Povjerenstvu u roku 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici Grada Siska.

Podsjećamo kako je Gradsko vijeće Grada Siska prošle godine donijelo odluku o uključivanju Grada Siska u Program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) kako bi se građanima omogućilo zadovoljavanje stambenih potreba kupnjom stanova po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate ili davanja stanova u najam uz mogućnost otkupa.

Lokacija za izgradnju je Lonjska ulica u Gradskoj četvrti Zeleni brijeg, a zemljište je u vlasništvu Grada Siska.

 

Prijedlog Liste reda prvenstva nalazi se u privitku teksta.