Završila je provedba projekta Gradski program za mlade grada Siska kojeg je provodio Grad Sisak u partnerstvu s Koordinacijom udruga mladih Siska. Projekt je financiran sredstvima Europske unije kroz Program Erasmus+ Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politika.

Projektom je unaprjeđena  provedba politika za mlade uspostavom strukturiranog dijaloga između mladih i donositelja odluka u Gradu Sisku. Ciljana skupina bili su mladi od 15 do 30 godina koji su aktivni u organizacijama civilnoga društva i Savjetu mladih Grada Siska, studenti i srednjoškolci te donositelji odluka kao što su predstavnici relevantnih javnih ustanova u gradu koji u svom radu mogu utjecati na boljitak mladih.

U sklopu projekta tiskan je i Gradski program za mlade Grada Siska za 2020.-2024. te kreiran Operativni plan za provedbu Gradskog programa za mlade. Također, podignuta je svijest mladih ljudi, relevantnih institucija i šire javnosti o važnosti mladih u društvu i važnosti kvalitetne potpore mladima.

Projekt je proveden kroz tri glavne aktivnosti:

  1. Aktivnost: Forum diskusija ”Gradski program za mlade ”
  2. Aktivnost: ” Edukacijski modul: Jačanje kapaciteta mladih za sudjelovanje u procesima donošenja odluka te prilika za zajedničko djelovanje i suradnju”.
  3. Aktivnost: ”Predlaganje i izrada Gradskog programa za mlade”.

Planirane aktivnosti i metode rada doprinijele su promicanju društvenog i osobnog razvoja sudionika uključenih u projekt, i to posebice uz činjenicu da je javna rasprava ali i drugi susreti dionika u ovom projektu omogućila specifično učenje, kao što je:

– kreiranje politika za mlade,

– kreiranje prioriteta za mlade,

– kreiranje i formuliranje mjera unutar Gradskog programa za mlade,

– iskustvo u donošenju ili utjecaj na donošenje odluka vezanih uz izradu Gradskog programa za mlade.

Projekt Gradski program za mlade grada Siska financiran je sredstvima Europske unije kroz Program Erasmus+ Ključna aktivnost 3 – Potpora reformi politika.

 

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.