Grad Sisak uspješno je uveo uslugu eRačun u sklopu projekta “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)” čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a tehnički integrator koji je sudjelovao u aktivnostima edukacije ključnih dionika te pružao administrativnu podršku nositelju projekta bila je Financijska agencija (FINA). Projekt je trajao 12 mjeseci i predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij u kojem je sudjelovalo 80 partnera. Projekt se financirao iz programa CEF Telecom čija ukupna vrijednost, za svih 80 partnera, iznosi 1.021.025,23 eura, od čega je Europska komisija sufinancirala 75% prihvatljivih troškova.

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa (eRačun) u javnoj upravi uz osiguravanje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa između poslovnih subjekata i lokalne samouprave putem tehnološke osnovice „eRačun za državu“.

Uvođenje eRačuna za Grad Sisak donosi brojne koristi u radu gradske uprave kao što su veća učinkovitost i transparentnost, digitalizacija poslovnih procesa, smanjenje administrativnih troškova i povećanje produktivnosti.