Agencija za ugljikovodike obavještava da će uskoro započeti geofizičke radove na području Grada Siska, a u svrhu istraživanja geotermalnog potencija s ciljem poticanja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Istražne aktivnosti provodit će se na duljini od 16,54 km i  u nekoliko faza, a jedna od njih je i snimanje seizmičkih podataka  tako da se promatra kretanje seizmičkog vala od njegovog izvora na površini do geoloških elemenata u podzemlju od kojih se val reflektira. Val  kreira radno vozilo, koje u pravilnim razmacima emitira kratkotrajni seizmički (zvučni) val u podzemlje u trajanju do pet sekundi.

Priprema terena započinje sredinom ovog mjeseca, a pripremni geodetski radovi započet će krajem listopada. Snimanje će trajati maksimalno tri tjedna unutar vremenskog okvira u periodu od listopada 2022.  godine do ožujka 2023. godine.

Agencija za ugljikovodike će u ime Republike Hrvatske vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi. Primanje zahtjeva o šteti započet će već za vrijeme snimanja  i trajat će oko dva mjeseca nakon završetka snimanja. Štetu će procjenjivati komisija sastavljena od predstavnika Agencije za ugljikovodike i predstavnika mjesnih odbora, o čemu će vlasnici zemljišta biti na vrijeme obaviješteni.